Een jaar geleden heeft er in het Infobulletin een artikel gestaan over Loek Nooij en wat hem bezighoudt, met name op het gebied van duurzaamheid. De redactie was erg benieuwd wat, na een jaar, nu de stand van zaken is en hoe het Loek vergaat. Ook omdat Loek nu het eerste volledige jaar in het huis op no. 323 heeft gewoond. Een huis waarin tijdens de verbouw veel is gedaan op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

Terugkomend op dat artikel zegt Loek dat het onderwerp alternatieve energieopwekking, duurzaamheid, etcetera voor hem al jaren geleden speelde. Wat als interesse begon, werd pas echt serieus toen hij het daadwerkelijk ging toepassen in en op zijn eigen woning.

Selfsupporting huis

Voor wat betreft elektriciteit hebben de maatregelen geleid tot een ‘selfsupporting’ huis. Dit houdt in dat er - via zonnepanelen - veel meer elektriciteit wordt opgewekt dan dat er dagelijks wordt verbruikt. Een kleine zonnecentrale in ons midden. Voor wat betreft het verder terugdringen van het gasverbruik is er nog wel wat werk aan de winkel.

Loek volgt de ontwikkelingen op de voet en is lid van diverse verenigingen die zich bezighouden met vormen van alternatieve energieopwekking. Kortom, genoeg stof om weer eens met Loek rond de tafel te zitten.

Loek vertelt: ‘Mede door in het verleden medebewoners te attenderen op de jaarlijkse gemeentelijke acties Zon op je Dak, waarbij de Gemeente Amsterdam een subsidie gaf op de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers, is het onderwerp voor mij gaan leven. Ook het veranderende bewustzijn en de stijgende energieprijzen droegen ertoe bij. Een aantal Geerdinkhoffers heeft in 2009 gebruikgemaakt van de regeling en heeft zonnepanelen en/of zonneboilers aangeschaft. Ook in 2010 was dat het geval, ondanks dat de subsidie enigszins versoberd was. Links en rechts verschenen er panelen en boilers op de daken. Misschien aardig om te noemen is dat ik momenteel betrokken ben bij een omvangrijk zonnepanelen-project van zeven buren, dat wil zeggen van advisering tot aan oplevering.’

Milieu sluitstuk begroting


‘Ik vind het jammer dat onze huidige regering, ondanks internationaal gemaakte afspraken, het onderwerp milieu heeft gemaakt tot een sluitstuk van de begroting. In een periode van recessie en bezuinigingen valt er op korte termijn niet veel te verwachten. Een van de eerste besluiten op dit gebied was het met ingang van 2011 schrappen van de SDE-subsidie voor particulieren. Daarmee verdween voor de particuliere opwekkers zowel de subsidie voor de opwekking van elektriciteit (2009: €0,33 per kWh), als de terugkoopregeling van bijvoorbeeld Nuon (€0,22 per kWh). Dankzij deze regelingen was het zeer aantrekkelijk om te investeren in deze technologie.’

Zelf stroom opwekken nog steeds zinvol


‘Het is niet zo dat door het wegvallen van deze subsidies het zelf opwekken van elektriciteit geen zin meer heeft. Voor eigen gebruik, dus voor het verlagen van de eigen energierekening, is het nog altijd aantrekkelijk. Het duurt alleen langer voordat de investering wordt terugverdiend. Overigens is deze terugverdientijd sterk afhankelijk van de toekomstige prijsontwikkeling van ruwe olie. Ik hoop dat de Gemeente Amsterdam ook in 2011 weer met een actie Zon op je Dak komt en dat niet de bodemloze (Noord-Zuidlijn)put dit onmogelijk maakt!’

‘Zonnestroom kan eigenlijk nooit een doel op zich zijn, maar dient deel uit te maken van een reeks van maatregelen in een woning. Bovendien is niet elektriciteit de boosdoener in de rekening van Nuon (of welke aanbieder dan ook), gas is de duurste component. Het kan voor een bewoner daarom raadzaam zijn eens kritisch te kijken naar het gasverbruik. De aanschaf van een zonneboiler, voor de productie van douche- en kraanwater, kan de pijn enigszins verlichten. Misschien is de cv-ketel inmiddels aan vervanging toe. Ik verwacht overigens veel van een relatief nieuw product, de hybride warmtepomp.’

Hybride warmtepomp bespaart aanzienlijk

Loek legt uit: ‘In veel nieuwbouwprojecten wordt tegenwoordig een warmtepomp geïnstalleerd. Dat is een vrij groot apparaat, dat ervoor zorgt dat warmte aan de buitenlucht wordt onttrokken en via een warmtewisselaar wordt doorgegeven aan het cv-water. Voor renovatie zijn deze (lucht-water)warmtepompen vaak te groot. Een zeer gunstige ontwikkeling in deze zeer efficiënte en zuinige verwarmingstechniek is de recent geïntroduceerde elektrische hybride warmtepomp, een handzaam apparaat dat samen met de bestaande hr-ketel de woning verwarmt.’

‘Het is een nieuw product, dat een aanzienlijke besparing op kosten van verwarming oplevert, een langere levensduur van de cv-ketel en waarschijnlijk ook nog subsidie. Dat zijn voor mij redenen om dit verder uit te zoeken. In mijn situatie, met een surplus aan elektriciteit, zeker! Ik verbruik liever meer (zelf opgewekte) elektriciteit voor een warmtepomp om daarmee het gasverbruik van de HR-ketel sterk te verlagen.’

Kennis bundelen

Loek streeft in de wijk naar meer samenwerking: ‘Veel mensen zijn er op kleine schaal mee bezig, waarbij vaak ieder voor zich het wiel uitvindt. Het zou slim, effectief en misschien ook gezellig zijn om alle kennis op het gebied van duurzaamheid te bundelen in een commissie. Een soort Kenniscentrum Duurzaamheid Geerdinkhof. De uitkomsten zouden frequent kunnen worden gecommuniceerd aan leden van de Vereniging, via bijvoorbeeld het Infobulletin. Overigens zou de scope van de commissie op termijn kunnen worden uitgebreid. Ik denk bijvoorbeeld aan verbouwing, ervaring met aannemers, dakdekkers, isolatiebedrijven, gezamenlijk tuinonderhoud etc.

Mensen die aangestoken zijn door dit artikel, kunnen Loek bellen. Ze zullen een gewillig oor aantreffen en een bevlogen buurtgenoot met hart voor een ‘groene’ leefomgeving.

Loek is te bereiken via 06-52660893.