Vanaf 10 februari 2014 heeft stadsdeel Zuidoost een subsidieregeling voor collectieve zonne-energieprojecten. Bewoners en of bedrijven die samen een zonne-energieproject voorbereiden kunnen tot € 3000 aan subsidie ontvangen. Dit is een subsidie op kosten die gemaakt worden om een collectief zonne-energie project van de grond te krijgen. Er wordt maximaal 75% van de kosten vergoed.
Leefbaarheid collectieve zonneenergie
Lees meer...